KVM USB + AUDIO לשני מחשבים

מספר קטלוגי: 14340260

דגם יצרן: IC-712-IAU

פירוט:

לשליטה על שני מחשבים בממשק USB+VGA.

תמיכה ברוב סוגי העכברים והמקלדות האלחוטיים.

אמולצית עכבר ומקלדת למעבר מהיר ומיידי בין המחשבים ללא השהיית זיהוי ארוכה.

תמיכה ברזולוציות עבודה גבוהות:
Up to 1920 x 1440, DDC, DDC2, DDC2B, DDC2AB, 200MHz

כניסות אחוריות לסביבת עבודה נוחה ומסודרת,

שלוש אפשרויות להעברה בין המחשבים: לחצנים על גבי המארז, מקלדת, עכבר.

מארז מתכתי, מסיבי ועמיד.

אפשרות לחיבור ספק כוח (אופציונלי בלבד - המתח למכשיר מסופק מחיבורי USB)

לדף המוצר באתר הבית הקש כאן

מוצרים נלווים:

כבל קישור VGA איכותי 3+4 3 מ' ז-ז
בורר VGA, שני מחשבים למסך אחד
KVM DVI USB לשני מחשבים