כרטיס 4XRS232 PCIX + מיפוי כתובת

מספר קטלוגי: 20150025

דגם יצרן: 4056D

פירוט:

(CHIP SET - SUN1889 (16C650 UART Compatible

לדף המוצר באתר היצרן הקש כאן.

מוצרים נלווים: