כרטיס 2XRS232 + פרלל2X

מספר קטלוגי: 20150035

דגם יצרן: 4089A

פירוט:

(CHIP SET - SUNIX UL7512EQ (16C650 UART Compatible

כבלי צמה בנוסף.

לדף המוצר באתר היצרן הקש כאן.

מוצרים נלווים: