כבל מדפסת מקבילי DB25-CENT36 PARRALLEL י 8 מטר

מספר קטלוגי: 10010004

פירוט:

 
כבל למדפסות עם ממשק מקבילי -CENTRONICS, חווט מלא 25 מוליכים ומסוכך
תומך בממשק BI-DIRECTIONAL

מוצרים נלווים: