MINICOM, kvm solution

מיניקום מספקת פיתרונות שליטה מרחוק (KVM over IP) ומערכות ניהול גישה המשדרגים משמעותית את אופן העבודה של מחלקת הIT בארגון. מערכת ניהול הגישה תוכננה במיוחד עבור מנהלי הSMB IT אשר צריכים גישה מאובטחת למחשבים ולחומרות השונות הקיימים בחדר השרתים ובארגון כולו.